Algemene voorwaarden:

1. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst geldt als bindend wanneer het vakantieappartement op korte termijn wordt besteld en bevestigd en/of ter beschikking wordt gesteld. De boeking gebeurt schriftelijk. Het vakantieappartement staat ter beschikking van de huurder voor het contract of Huurperiode uitsluitend voor gebruik voor vakantiedoeleinden. Het appartement kan alleen bewoond worden door de personen die geregistreerd zijn in de boeking. Het kan zijn dat u bij aankomst wordt gevraagd uw identiteitskaart te tonen. Onderverhuur is niet toegestaan. Alle prijzen zijn inclusief de betreffende wettelijke BTW. De huurprijs is inclusief bijkomende kosten zoals elektriciteit, water, verwarming en eindschoonmaak.

2. Aankomst en vertrek Het vakantieappartement is op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur beschikbaar voor de huurder. Op de dag van vertrek moet het appartement uiterlijk om 10.00 uur in Rodelhaus en Sankt Andreasberg, en om 10.30 uur in Lerbach, Lonau en Wieda, aan de gastheer worden teruggegeven. Speciale verzoeken of aanvullende regelingen voor aankomst en vertrek zijn doorgaans mogelijk. Ze vereisen een schriftelijke bevestiging van de verhuurder.

3. Betaling Bij de boekingsbevestiging is een aanbetaling van 50% van de huurprijs verschuldigd. De resterende 50% van de huurprijs dient u 30 dagen voor vertrek te voldoen.

4. Opzegging door de huurder U kunt op ieder moment de overeenkomst opzeggen. De intrekking dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering vóór aanvang van het contract zijn de volgende annuleringskosten aan de huurder verschuldigd. Tot de 31e dag 0% van de totale huurprijs. Vanaf de 30e dag vóór aanvang van de huur dient de volledige huurprijs (100%) te worden betaald. Bedragen die betaald zijn, worden uiteraard in aanmerking genomen en gecrediteerd. Berekeningsgrondslag is de dag waarop de opzegging door verhuurder is ontvangen. Om annuleringskosten te voorkomen raden wij u aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

5. Opzegging door verhuurder De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te herroepen indien de overeengekomen betaling niet op tijd plaatsvindt. Bovendien heeft de verhuurder het recht om zich op buitengewone wijze uit het contract terug te trekken om objectief gerechtvaardigde redenen, zoals: overmacht, onvoorzienbare gebeurtenissen, pandemieën en lockdowns in geval van omstandigheden buiten zijn wil die de uitvoering van het contract door de verhuurder onmogelijk maken, in bij misleidende of onjuiste verstrekte gegevens Feiten van huurder zoals naam of bestemming bij gedrag in strijd met de overeenkomst, dat onredelijk is. Bij overtreding van de huisregels dient huurder de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen de uitoefening van de intrekking als de bovengenoemde feiten zich voordoen. Indien de verhuurder zich gegrond terugtrekt, vindt er geen compensatie plaats.

6. Huisregels De huurder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met het vakantieappartement en de hem ter beschikking gestelde inventaris.

Huurders wordt gevraagd om wederzijds respect te tonen. De nachtrust geldt van 22.00 uur tot 07.00 uur. Gedurende deze tijd is er speciale aandacht voor huisgenoten en buren vereist. TV- en audioapparaten moeten op kamervolume worden ingesteld.

Voor de duur van de huur van het vakantieappartement is de huurder verplicht bij het verlaten van het vakantieappartement ramen en deuren gesloten te houden, alle radiatoren op een laag niveau te zetten en verlichting en technische apparaten uit te schakelen. Gebruik het huis milieu- en kostenvriendelijk en let op uw elektriciteits-, verwarmings- en waterverbruik.

Scheid uw afval in plastic (gele zakken), papier, glas, groen en rest. Gebruik geen biologische zakken in de groene bak.

Roken is niet toegestaan ​​in het appartement. Rokers mogen roken op het terras.

Het opladen van elektrische voertuigen is op het terrein niet toegestaan ​​omdat niet aan de technische eisen wordt voldaan. …Schendingen van deze overeenkomst resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst zonder recht op restitutie van het huurbedrag

Indien u meer gasten meeneemt dan vermeld staat op uw reservering, bent u verplicht deze te melden en € 15,- per persoon per nacht te betalen. Overtredingen van deze overeenkomst resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst, zonder dat er recht bestaat op restitutie van het huurbedrag en/of

Het aanbrengen van materialen ter decoratie en dergelijke is in het vakantieappartement niet toegestaan.

Voor teruggave van de borg is het volgende nodig: Is het huis bezemschoon? Is het afval gesorteerd zoals afgesproken? Huisvuil afvoeren naar de bestemde bakken Is de afwas gedaan? BBQ en open haard weer schoon Beddengoed gebruiken! Heb je je eigen beddengoed vergeten, kan je altijd beddengoed bijbestellen. Beddengoed afhalen en in de badkamer leggen Heeft je huisdier op de bank gelegen? Dan graag de bank weer haarvrij maken. Staan alle meubels weer op de plek waar je het gevonden hebt? Zijn alle ramen gesloten? Zijn alle lampen uit? Is de deur op slot? Is de sleutel in het sleutelkastje? Is er iets kapot gegaan? Kan gebeuren, we zijn allemaal mensen maar meldt het even.

7. Aansprakelijkheid De verhuurder is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten en voor de juistheid van de omschrijving van het huurobject. Het vakantieappartement wordt in schone en contractuele staat aan de huurder opgeleverd. Eventuele aanwezige gebreken dienen onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. De huurder is 100% aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn eigen schuld. De huurder verplicht zich om eventuele door hem veroorzaakte schade onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder meegebrachte spullen. Ouders zijn verplicht hun zorgplicht jegens hun kinderen uit te voeren, anders bestaat er geen aansprakelijkheidsvordering tegen de verhuurder. Aansprakelijkheid voor eventuele storingen of storingen in de water- of elektriciteitsvoorziening, evenals voor gebeurtenissen en gevolgen veroorzaakt door overmacht, wordt hierbij uitgesloten. Evenzo wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als zich onvoorzienbare of onvermijdelijke omstandigheden voordoen, zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen.

8. Gegevensbescherming De huurder gaat ermee akkoord dat noodzakelijke gegevens over hemzelf worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd als onderdeel van het met hem gesloten contract. Alle persoonlijke gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld. Slotbepalingen Mochten één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de werking van de overige voorwaarden. De ineffectieve regelgeving moet worden vervangen door een effectieve regelgeving die het dichtst in de buurt komt van de economische en juridische wil van de verdragsluitende partijen.

Het Duitse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.